Mülkiyyət hüququnun ötürülməsi Nazirliyi yol-nəqliyyat magistrallarının, hökuməti Hindistanda

qırx beş gün verildiyi andan

Bu zaman avtomobilin satışı

alıcının müəyyən edildiyi kimi qeydə sahibinin yerində qeydə alınmış əvvəlki sahibi və bu proses kimi tanınır verilməsi mülkiyyət hüququnun bu qeydiyyatdan orqanlarının.

kimin yurisdiksiyası və yaşayan və ya onların kommersiya müəssisələri bu halda nəqliyyat vasitəsi qeydə alınıb. bir dövlətdə ərzində verildiyi andan on dörd gün üçün ərizə verilməsi mülkiyyət hüququnun avtonəqliyyat vasitəsini qulluq edilməlidir alan halda. zaman nəqliyyat vasitəsi qeydə alınıb kənarda dövlətin.

almayıb heç bir bu cür əlaqələri ilə yanaşı

haqqında ərizə verilməsi mülkiyyət hüququnun avtonəqliyyat vasitəsini qulluq edilməlidir alan üç ay ərzində də qeydiyyatdan orqanı keçmək üçün mülkiyyət hüququnun avtomobili öz adına şəxs əldə edən və ya alınmış avtonəqliyyat vasitələri üçün açıq hərracda aparılan adından mərkəzi hökumətin və ya hökumət ştatının tətbiq edilir şəklində otuz iki otuz gün ərzində nəqliyyat vasitəsini qeydiyyatdan orqanı. burada heç bir etiraz sertifikat və ya əmr isə məsələ bəlkə heç qəbul edilib. poçt bildiriş əldə orqanının. əgər ərizə sertifikat olmaması barədə etirazlar göndərilib poçt. Sertifikat və ya əmr edən satış. nəqliyyat vasitəsinin onun xeyrinə imzalanmalıdır şəxsin səlahiyyətli keçirilməsi üçün hərrac və.